Biểu mẫu tài liệu quản lý cho IT Manager

Là một IT Manager ngoài khả năng chuyên môn, bạn cần có những công cụ, tài liệu trong tay để quản lý công việc của mình sao cho khoa học và hiệu quả, hôm nay AnonyViet xin chia sẻ cho các bạn cùng làm chuyên ngành với mình các công cụ tài liệu quản lý cho IT Manager.

Các loại Công cụ tài liệu quản lý cho IT Manager bạn được cung cấp:

 • ITS100- Công cụ quản lý nhân viên IT
 • ITS101- Công cụ quản lý tổ chức, bộ phận IT
 • ITS102- Công cụ quản lý ngân sách IT
 • ITS103- Công cụ quản lý tài sản IT
 • ITS104- Công cụ quản lý kiến trúc hạ tầng IT
 • ITS105- Công cụ quản lý dự án IT
 • ITS106- Công cụ quản lý IT Helpdesk
 • ITS107- Công cụ quản lý mua sắm IT
 • ITS108- Công cụ quản lý thay đổi IT
 • ITS109- Công cụ quản lý quy định, chính sáchIT
 • ITS110- Cong cu phần mềm quản lý hệ thống IT Bonus
 • ITS111- Công cụ quản lý chiến lược IT
 • ITS112- Công cụ quản lý rủi ro IT
 • ITS113- Công cụ quản lý bảo mật IT
 • ITS114- Công cụ quản lý quy trình DN
 • ITS115- Công cụ quản lý cấu hình hệ thống IT

Các Form, biểu mẫu, công cụ quản lý dành cho IT Manager

 • Templates: Dùng để tạo các bàn kết quả bàn giao IT.
 • Forms: Giải quyết các vấn đề, sự kiện IT.
 • Checklists: Kiểm tra lại kết quả và Đo lường sự thành công.
 • Procedures: Dùng để cải tiến chất lượng, hiệu suất hoạt động IT. .
 • Event Reports: Dùng để truyền đạt thông tin, trạng thái hoạt động của công tác quản lý IT
 • Logs: Dùng để ghi lại tiến trình nắm bắt thông tin và giải quyết vấn đề IT .
 • Charts: Quản lý sự thay đổi của hệ thống.
 • Processes: Giám sát chuỗi quy trình hoạt động IT.
 • Samples: Các mẫu tình huống điển hình thực tế.

Các dự toán, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn, chính sách dành cho IT

 • Plans: Các băn kế hoạch phân bổ nhiệm vụ và tài nguyên (nhân viên, thời gian, chi phí).
 • Assessment: Bản đánh giả tỉnh trạng của doanh nghiệp và các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.
 • Guidances: Các tài liệu hướng dẫn chi tiết.
 • Rules: Các quy định, nội quy chung đối với hệ thống IT.
 • Policies: Các chính sách đảm bảo hoạt động IT theo nhu cầu phát triển doanh nghiệp.
 • Questionaires: Các bàn câu hỏi giúp để điều tra, khảo sát quy trình hoạt động liên quan đến (con người, quy trình, công nghệ)
 • Comparison charts: Bản so sánh đánh giả chọn tài nguyên phù hợp cho nhu cầu mua sắm trang thiết bị hệ thống IT.
 • Scorecards: Dùng để đánh giá bằng các thang điểm các mức dịch vụ, rủi ro, năng lực đang triển khai
 • KPls: Các bản báo cáo kết quả năng lực hoạt động IT (con người, hệ thống, dịch vụ) so với chỉ số mục tiêu đã đăng ký.
 • Strategies: Các mẫu xây dựng chiến lược cải tiến, đầu tư cho hệ thống T ngắn hạn hoặc dải hạn.
 • ITwares: Các phần mềm giúp IT Manager giám sát, quản lý hệ thống hạ tầng IT

Download tài liệu quản lý dành cho quản trị mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *