Hướng dẫn cấu hình Route trên Windows

Khi nào cần cấu hình route trên hệ điều hành Windows? Cấu hình route trên Windows như thế nào? Đây là những từ khóa tìm kiếm của rất nhiều bạn IT quản trị hệ thống. Thư viện hay sẽ làm rõ chi tiết vấn đề này.

Tính năng route trên hệ điều hành Windows cần dùng cho máy tính hoặc server có nhiều hơn 1 card mạng.

Ví dụ: Máy tính có 2 card mạng, Card 1 đi internet, Card 2 truy cập vào một IP/Network nội bộ, trường hợp chúng ta khai báo 2 Default gateway trên 2 card mạng thì máy tính sẽ sử dụng card mạng nào được ưu tiên hơn.

Cách cấu hình Route trên Windows

Các bước thực hiện

Ở đây chúng ta sẽ bỏ Default gateway trên Card 2, ưu tiên Card 1 để Default gateway (Do hướng đi của internet quá đa dạng, không thể khai báo được hết các destination nên phải dùng default gateway)

Để sử dụng Card 2 truy cập IP/Network nội bộ ta phải cấu hình routes:

  • Mở cửa số command (cmd), Có thể phải chạy với quyền admin (Run as administrator)
  • Gõ lệnh sau rồi Enter:

route add 172.18.3.0 mask 255.255.255.0 172.18.5.254 metric 1 –p

Ý nghĩa câu lệnh

Nếu truy cập tới destination 172.18.3.0/255.255.255.0  thì trỏ về default gateway 172.18.5.254
GW này có độ ưu tiên cao nhất (metric 1), ưu tiên hơn default gateway Card 1, nhưng chỉ dành cho các địa chỉ đích 172.18.3.0/24 (metric cảng nhỏ độ ưu tiền càng lớn)

“-p = persistent” , route này không bị mất đi mỗi khi khởi động lại máy.
Nếu cần truy cập các dải IP khác nữa (VD như 172.18.4.x) thì bạn cần thêm 1 dòng route nữa tương tự như trên.

Tóm tắt cách thực hiện

Tóm lại các bạn cần thực hiện 2 bước:
1. Bỏ Default gateway ở Card 2 đi, chỉ để GW trên Card 1

2. Khai báo route cho Card 2 đi tới destination mong muốn, nhớ để persistent (-p) để không bị mất lệnh route sau khi khởi động lại máy tính.

Lệnh show cấu hình Route trên Windows

route print

Lệnh xóa cấu hình Route trên Windows

route delete 172.18.3.0 mask 255.255.255.0 172.18.5.254

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *