Share Key VSPHERE 6.5

Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn giấy phép doanh nghiệp khóa kích hoạt cho vCenter và vSphere 6.5:

This license isn’t use for commercial purposes. Please buy a license if you can!

vCenter: 0A0FF-403EN-RZ848-ZH3QH-2A73P

vSphere: JV425-4h100-vzhh8-q23np-3a9pp

1. Assign license for vCenter.

On vCenter Server management console, go to Menu > Administrator > Licensing > Licenses Click to “+” button to add new license.

Then click to Assets, right click to host or click to icon “Assign License” to use the new added license.

2. Assign license for vSphere.

Select “Manage > Licensing > Assign License” to add new license.

Nguồn: TranHaIT.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *