Cài đặt và cấu hình Firewall PfSense (Phần 2)

Cấu hình địa chỉ IP tỉnh cho Pfsense

1- Để cấu hình IP tỉnh cho Pfsense. Chọn Set interface(s) IP address

2- Đối với NIC WAN có thể cấu hình IP thông qua giao thức DHCP. Địa chỉ IP được cấp bởi Modem hoặc Router. Hoặc cấu hình gắn IP tỉnh cho Card mạng WAN, tuỳ vào nhu cầu sử dụng.

3- Cấu hình địa chỉ IP cho Card mạng LAN bên trong hệ thống nội bộ. Nhập vào số 2 để cấu hình LAN (le1 – static)

4- Nhập thông số địa chỉ IP cho NIC Lan: 192.168.1.187 và Subnet masks

5- Trong hệ thống mạng nếu không có DHCP Server có thể cấu hình dịch vụ DHCP trên Pfsense.

6- Sau khi cấu hình địa chỉ IP đối với NIC LAN trên Pfsense. Có thể sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.187 để quản trị và cấu hình các Rule hoặc Policy trên Pfsense Firewall. Tham khảo hình bên dưới.

7- Cấu hình của pfSense cũng không khác với các cấu hình của bất cứ firewall và router mạng nào có sử dụng cấu hình Web. Sau khi đăng nhập bằng username và password mặc định ( admin/pfsense), bạn có thể cấu hình các giao diện của tường lửa và các rule cho nó. Để việc quản lý trên Web an toàn, cần thay đổi mật khẩu mặc định và thiết lập kiểu session thành HTTPS trên các thuộc tính cài đặt chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *