Mr Holmes: Công cụ thu thập thông tin dành cho dân OSINT

Mr Holmes là một công cụ thu thập thông tin (OSINT). Mục đích chính của công cụ này là lấy thông tin về tên miền (domain), tên người dùng và số điện thoại với sự trợ giúp của nguồn thông tin công khai có sẵn trên internet cũng như sử dụng google dorks cho các nhà nghiên cứu cụ thể. Nó cũng sử dụng proxy để thực hiện các yêu cầu của bạn hoàn toàn ẩn danh và WhoIS Api để lấy thêm thông tin về domain.

 

Công cụ này không chính xác 100% vì vậy nó có thể bị lỗi. Ngoài ra, công cụ này chỉ được tạo ra cho các mục đích giáo dục và nghiên cứu. Đừng rơi vào con đường tà đạo nhé.

Cách cài đặt Mr Holmes

Trên Linux/MAC

git clone https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes
cd Mr.Holmes
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh

Trên Windows

git clone https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes
cd Mr.Holmes
Install.cmd

Trên Termux

pkg install proot
git clone https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes
cd Mr.Holmes
proot -0 chmod +x install_Termux.sh
./install_Termux.sh

Cách sử dụng Mr Holmes

Trên Linux/MAC

sudo python3 MrHolmes.py
Hoặc:
cd Launchers
Execute Launcher.sh

Trên Termux/Windows

python3 MrHolmes.py

Trên Windows

python MrHolmes.py
hoặc:
cd Launchers
Execute Win_Launcher.exe

API KEY

Các bạn có thể lấy Key api tại đây:

https://whois.whoisxmlapi.com

Và tuỳ chỉnh file cấu hình của công cụ tại Configuration/Configuration.ini

Lưu ý trên Windows

Nếu Python và PHP chưa được cài đặt, thì bạn phải tải và cài đặt chúng theo cách theo công.

Giao diện Dark/Light Mode

cd GUI
cd Theme
edit Mode.json
write:Light=(Light-Mode)
write:Dark=(Dark-Mode) 
write:High-Contrast(High-Contrast-Mode)
write:Uchiha(Uchiha-Mode)

Ví dụ trong file Mode.json

{
  "Color": {
    "Background": "Light"
  }
}

Username và Password

cd GUI
cd Credentials
edit Login.json
write:Status=Active/Deactive
edit Users.json
write:Username=Your Username
write:Password=Your Password

Ví dụ file Login.json

{
  "Database": {
    "Status": "Active"
  }
}

Ví dụ file User.json

{
  "Users":[
    {
      "Username": "Your Username",
      "Password": "Your Password"
    }
  ]
}

Cài đặt ngôn ngữ

cd GUI
cd Language
edit Language.json
write:Italian
write:English 
write:François

Ví dụ file Language.json

{
  "Language": {
    "Preference": "English"
  }
}

 

Username và Password mặc định

Username:Admin 
Password:Qwerty123

Các ngôn ngữ có sẵn

Italiano 🇮🇹 
English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Français 🇫🇷

Cách sử dụng Mr.Holmes trên Windows

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt git tại đây.

Tiếp theo là mở cmd và chạy lệnh dưới để tải Mr Holmes:

git clone https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes

Sau đó truy cập vào thư mục vừa tải bằng lệnh:

cd Mr.Holmes

Mở File Explorer lên và truy cập vào thư mục Mr Holmes, tìm và mở file Install.cmd

Nếu các bạn chưa cài đặt Python3, PHP và các thư viện cần thiết khác thì nhấn cứ nhấn Yes để tập lệnh cài giùm mình nhé. Sau đó công cụ sẽ yêu cầu các bạn nhập các thứ cần thiết như email gửi dữ liệu (dùng email phụ), key api, proxy, database,…

Sau khi thiết lập xong thì các bạn vào thư mục Launchers và mở file Win_Launcher.exe lên.

Các bạn nhấn 1 để sử dụng Mr Holmes và nhấn tiếp Y để đồng ý sử dụng công cụ cho mục đích giáo dục.

Tiếp theo, mình sẽ demo sử dụng tính năng 1 là SOCIAL-ACCOUNT-OSINT. Mình sẽ nhập nội dung cần tìm là Anonyviet và nhấn số 2 để không sử dụng Proxy.

Và đây là kết quả mình tìm được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *