Chống Spam Comment Akismet & ReCaptcha

Nếu bạn cảm thấy phiền phức với hàng loạt comment mỗi ngày với nội dung chẳng liên quan gì thì Plugin Akismet sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Plugin Akismet có chức năng nhận dạng những comment spam và chuyển vào thư mục spam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *